Skånska Husartroppen i Lund

Här på denna sida kan du läsa om våra troppordföranden genom tiderna samt om andra profiler inom troppen som gett avtryck inom föreningen.

Grundare av föreningen var Arne Forsberg som drog igång arbetet med att bilda föreningen 1969 men de som har varit ordföranden har varit följande:

Arne Forsberg 1969....

Jan Eriksson 1972-1973

Ebbe Flink 1973-1977

Bertil Nilsson 1977-1995

Staffan Sandström 1995-1997

Gustaf Ljung 1997-2000

Carl-Johan Lindholm 2000- 2015

Ulf Frisell 2015-

Troppchefer:

Ebbe Flink 1969-1972

Arne Forsberg 1972-1976

Allan Sterneus 1976-1982

Bertil Nilsson 1982-1995

Hampus Cinthio 1995-1999

Magnus Sjöström 1999-2005

Car-Johan Lindholm 2005-2015

Jonas Klasvik 2015-

Troppchefs ställföreträdare:

Vakant 1972-1973

Allan Sterneus 1974-1975

Bertil Nilsson 1976-1982

Anders Richard 1984-1988

Hans Thörn 1988-1990

Hampus Cinthio 1990-1995

Hans Anders Odh 1995

Staffan Sandström 1996-1997

Ulf Hammargren 1997-1999

Hampus Cinthio 1999-20001

Carl-Johan Lindholm 2001-2005

Jonas Klasvik 2005-2015

Gerda Wissler 2015-

Ha tålamod vi kommer att skriva in historien om personerna med bilder och ta med andra intressanta personer som varit aktiva och som är aktiva idag. Kommer snart intervjuer pågår !