Skånska Husartroppen i Lund

Söndagsträning 

 
Söndagar 09:30 - 10:30
tränar vi i "nya" ridhuset, d.v.s. det som ligger parallellt med Getingevägen.

OBS! Alla som tränar regelbundet på anläggningen måste vara medlemmar i Lunds Civila Ryttaförening. Medlemsavgift 200,- betalas till PG: 88 31 20 - 8

Hyra av ridskolehäst: 

Bokas senast ONSDAG 23:59 innan träning till Cajsa via tel/SMS på 0705-734114. Obs att man måste vara ridskoleelev på LCR för att få hyra ridskolehäst till träningarna. Pris 180,-/gång - faktureras av LCR.

Fika efter träningarna

Vi håller till i läktarcafeterian där det serveras kaffe och mackor efter träningens slut. Cajsa ansvarar för inköp och fram- och avdukning, men är givetvis tacksam för all hjälp!  Kaffekokare och övrig "hårdvara" förvaras i kaffelådan, som skall hållas låst och stå i cafeterian, utanför köket. Ev. frågor el. förslag till Cajsa.

Avgifter

Avgift, per träningstillfälle Betalas till:
Privatryttare, egen häst: 30 kr Magnus Pfannenstill el. delegerad.
Fika: 20 kr Cajsa MacDougall

Jämna pengar emotses med tacksamhet och betalas i samband med fikat. Kredit medges normalt ej.

Varierande och ibland fartfyllda träningar får man uppleva på söndagarna.