Skånska Husartroppen i Lund

Hösttminen 2017 (Program och tider kan komma att ändras så kolla hemsidan regelbundet)

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 09.30 för uppvärmning !

 

Anmälan till Troppchef på sms 070-444 00 67 TORSDAGEN (senast kl. 18.00) innan träningen!

 

Träning på LCR i Lund 

 

Söndag den

Söndag den

Söndag den

Söndag den

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Träning på Kalthus ridhus hos Ingrid och Car-Johan Lindholm (se filer för nedladdning till karta Kalthus) för ryttare med icke nybörjar hästar utan hästar som har god grundridning och kan visas upp inför publik! Kolla med troppchefen för vad som gäller!

Vid färre anmälda än 4 ryttare på träning ställs träningen in! Anmälan till Troppchef på sms 070-444 00 67 lördagen (senast kl. 18.00) innan träningen!

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 10.30 för uppvärmning ! Ridhusavgift 50 kr. betalas kontant. Fika efter ridning som troppen svarar för.

 

Söndag den 17 september

Söndag den 8 oktober

Söndag den 29 oktober

Söndag den ??

Söndag den 3 december