Skånska Husartroppen i Lund

Hösttminen 2017 (Program och tider kan komma att ändras så kolla hemsidan regelbundet)

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 09.30 för uppvärmning !

 

Anmälan till ordföranden Ulf Frisell på sms 070-590 54 28 lördag senast kl. 18.00 innan träningen!

 

Träning på LCR i Lund 

 

Söndag 1 oktober 1 ryttare tränade

Söndag 22 oktober 3 ryttare tränade

Söndag 12 november

Söndag 26 november

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Träning på Kalthus ridhus hos Ingrid och Car-Johan Lindholm (se filer för nedladdning till karta Kalthus) för ryttare med icke nybörjar hästar utan hästar som har god grundridning och kan visas upp inför publik! Kolla med troppchefen för vad som gäller!

Vid färre anmälda än 4 ryttare på träning ställs träningen in! Anmälan till Troppchef  Jonas Klasvik på sms 070-444 00 67 lördagen senast kl. 18.00 innan träningen!

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 10.30 för uppvärmning ! Ridhusavgift 50 kr. betalas kontant. Fika efter ridning som troppen svarar för.

 

Söndag den 17 september Inställt

Söndag den 8 oktober Uteritt i fint väder

Söndag den 29 oktober 5 ryttare tränade

Söndag den 3 december  1ryttare tränade parallellslalom samt volt i hägn