Skånska Husartroppen i Lund

Vårtminen 2017 (Program och tider kan komma att ändras så kolla hemsidan regelbundet)

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 09.30 för uppvärmning !

 

Anmälan till Troppchef på sms 070-444 00 67 TORSDAGEN (senast kl. 18.00) innan träningen!

 

Träning på LCR i Lund 

Söndag 12 mars inställd ridning på LCR ridning sker på Kalthus istället

Söndag 9 april Cajsa, Magnus och Christer tränade avståndshållning och tätridning.

Söndag 7 maj 6 ryttare tränade under ordförandens ledning

Söndag 4 juni 4 ryttare tränade

 

__________________________________________________________________________________

 

Träning på Kalthus ridhus hos Ingrid och Car-Johan Lindholm (se filer för nedladdning till karta Kalthus) för ryttare med icke nybörjar hästar utan hästar som har god grundridning och kan visas upp inför publik! Kolla med troppchefen för vad som gäller!

Vid färre anmälda än 4 ryttare på träning ställs träningen in! Anmälan till Troppchef på sms 070-444 00 67 lördagen (senast kl. 18.00) innan träningen!

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 10.30 för uppvärmning ! Ridhusavgift 50 kr. betalas kontant. Fika efter ridning som troppen svarar för.

 

Söndag 5 mars 6 ryttare tränade kolonn med två/fyra och i serpentin. Fika efteråt!

Söndag 12 mars 6 ryttare tränade kolonn med två/fyra och i serpentin. Fika efteråt!

Söndag 2 april Träning Landskronatroppen i Rydebäck. Ridning genomfördes med nytt kavalleriprogram!

Söndag 16 april Påskträning i Kalthus 6 ryttare tränade kadrillj i nytt mönster, fika efteråt.

Söndag 14 maj 5 ryttare tränade kadrilj och sepentinridning i bredd om 5 ryttare

Söndag 18 juni 5 ryttare tränade