Skånska Husartroppen i Lund

Husarryttare med traditionell husaruniform i den s k benrangeluniformen

Se vädret i Lund:

http://www.vackertvader.se/lund

Dags för träning!

2018-11-02

Det blir bara tre träningstillfällen i höst, så boka in dessa datum redan nu (se även separat träningssida)!

25/11, 2/12, 16/12

Ljungbyhed 20 maj
2018-05-17

Årsmöte Föreningen Skånska Husarer samt riduppvisning 13.00 i samband med detta. 

Mer info: Klicka här!

 

2017-10-16

Kadrilljträning:

https://youtu.be/2Os6bwIK8EI

 

Träning, se filmen i två delar:

https://www.youtube.com/watch?v=GZSI1N3_1Ro

https://www.youtube.com/watch?v=UM_W_lmrH6o

 

Se när Skånska Kavalleri Sqvadronen rider med Livgardets Dragoner i Hbg 2015:

https://youtu.be/V60toCgcxEs

Alnarp 2014

https://www.youtube.com/watch?v=ZOX0YnbVRlw

Skånska Husarregmentet var från slutet av 1800-talet förlagt till kaserner i Helsingborg. Under indelningsverkets dagar fram till början av 1900-talet var Skånska Husarregementet organiserat på 10 skvadroner om 100 man. Dessa var i sin tur knutna till en eller fleragårdar ute i byarna s.k. rusthåll. I lundabygden fanns Hoby skvadron med sina 100 rusthåll och med skvadronschefens bostad som var Hoby boställe. Husartroppen har tagit på sig att föra Hoby skvadrons traditioner vidare. Det är Hoby skvadrons färger som finns i vårt märke - vitt kors på mellanblå botten. Medlemmarna idag bär stolt märket på våra övningsuniformer och hästjackor.

 

Skånska Husartroppen i Lund är en minnestropp samt en militärhistorisk förening vars syfte är att föra Skånska Husarregementets K5:s traditioner vidare och i olika sammanhang visa upp en beriden husartropp. Troppen bildades 1969 av en grupp före detta kavallerister, däribland Arne Forsberg, som blev den drivande kraften och troppchef. Troppen har sedan dess drivit traditionerna vidare med nya medlemmar. Vi har vår verksamhet runt om i Lunds kommun.

Troppen har i dag ett 20-tal aktiva medlemmar - såväl manliga som kvinnliga - som tränar vissa söndagsförmiddag på LCR:s ridskola i Lund. Medlemmarna rider dels på egna hästar, dels på hästar som hyrs av ridskolan för träningar. Vi har uppvisningar men tar även på oss olika uppdrag där man vill ha vår fina närvaro till häst.

Vid framträdanden i form av parader och uppvisningar används uniformer och utrustning som var i bruk vid sekelskiftet. Ibland sker sådana framträdanden i samarbete med de andra husar- och dragontroppar som finns i Helsingborg, Landskrona, Malmö och Ystad, vilka tillsammans bildar Kungliga Skånska Kavallerisqvadronen.

Är Du intresserad av troppens verksamhet så är du välkommen att höra av Dig till vår ordförande Ulf Frisell 070-590 54 28.

 

 Skånska husarregementet K5:s regementsflagga.