Skånska Husartroppen i Lund

Bilder från troppens övningar och uppvisningar genom åren.

Minnesmedalj från K5

Minnesmedalj från K5

Minnesmedalj från K5

Här ser vi Patrik och Ingvar ridande först från Landskrona troppen i uppvisning på Mikaeli marknad i Helsingborg 2014

Husarer bakifrån

Jonas från Lundatroppen med Holly i traditionell manskapsuniform från K5

Ridning i Helsingborg 2014

Uppvisning under ledning av Sqvadronschefen Michael Hansson på Mikaeli marknad 2014

Birgitta från Lundatroppen värmer upp innan uppvisning med sin Haflinger häst.

20 ryttare på uppvisning i Alnarp maj 2014

Traditionell husarryttare i paraduniform med "skrytmössan" den s k pompong mössan med hästtagel.

Uppvisning i Alnarp i stört regn 18 maj 2014

Två glada husarer Ulf Frisell och Magnus Hansson vid vår kokvagn på Hubertusjakten 2011

Obligatoriska jaktsupen delas ut av troppen Eva och Kajsa samt husarryttaren Mickael

Korvutdelning vid Hubertusjakt 2011 med troppens kokvagn m/1917

Ridning i stadsparken i Lund 2011, vi ser husarerna Ingrid Lindholm, Magnus Pfannenstill och Magnus Hansson.

Ridning i stadsparken i Lund i ledning av vår ordförande carl-Johan Lindholm

Tänk att husartroppen på stan även kan roa svensexor, här en ung man som snart skall bli äkta man !

Hampus en av föreningens unga lovande ryttare. Gör som Hampus börja rida med oss och ha KUL !

Husaruniform eller som det heter Dolma m/1895 för manskap som vi använder vid uppvisning. Den vänstra uniformen från Skånska Husarregementet Helsingborg med ljusblå krage den högra är Kronprinsens Husarregemente i Malmö med mörkblå krage.

Uppvisning på regementets dag på Revinge med andra husartroppar

Sabelövning mot mål med andra troppar

Träning med andra husartroppar

Kokvagnen vid hubertusjakten där det serveras varmkorv med välförtjänt dricka.

Lundatroppens fantastiska kokvagn m/1917 som vi använder vid vissa tillfällen när vi har fältmässig utbespisning av kokt korv. Det tar några timmar att elda upp den men sen fungerar den bättre än de moderna spisarna som finns idag.

Här ser ni de 10 olika märkena på kavalleri skvadronerna som fanns på K5 och Lundatroppens det med blå botten och vitt kors.

En manskapssabel m/1893 (K5) som vi använder vid övningar och uppvisningar.

Uppvisning på Övedskloster

Träning och övning på Ravlunda fältet hösten 2008

Sabelövning i Tornahällestad

Troppens uppvisning på Övedskloster med damer i damsadel !

Man behöver inte vara ridande för att vara med i föreningen utan man kan vara aktiv till fots och då är det en fördel att ha vackra damer med sig ! Här husarer med tidstypiska damer i fina klänningar. Platsen är i Eksjö på husardagarna.

Samtliga deltagande i den klassiska ritten mellan Billinge och Klippan där övernattning ägderum på regementet i Ljungbyhed på gammal klassisk husarträningsmark. Här husarer från Helsingborg, landskrona, Lund och Malmö samt dragoner i Ystad. Uppställning innan uppsittning till häst.

Klassisk husarritt mellan billinge och Klippan med vår allas egen husar Gerda kallad "Jejjan" Ritten ledes av husartroppen från helsingborg och Mikael Hansson.

Samma ritt med paus och här husaren Jonas från Lundatroppen

Samma ritt med halt i skogen någonstans runt Ljungbyhed

Sant !