Skånska Husartroppen i Lund

Bilder från troppens uppvisningar på Johanna Museet

Kavalleriridning med 2-led under ledning av vår ordförande Carl-Johan Lindholm

Som modern militärhistorisk förening har vi även ridande damer i troppen

Mycket sevärd uppvisning i kadrilj med damer i damsadel och herrar i Husaruniformer.

Uppvisning Johanna Museet med historisk troppridning

Full fart mot ringarna - men fastnar dom verkligen på sabeln - se själv !

Sabel hugg mot mål och det gäller att hålla huvudet lågt !