Skånska Husartroppen i Lund

Ett besök i Schweiz 2003 hos våra kavallerivänner med blandade bilder. Här deltog medlemmar från flera olika troppar.

Ha tålamod det kommer flera bilder med bättre beskrivning och stavning, för hur f n stavar man till Schweiz !!

Ryttare från Schweiz kvalleritropp. Observera karbingeväret på hästens högra sida som ingick i den moderna utrustningen.

En artighets hälsning med överlämnande av presenter mellan Sverige och Schweiz

Svenskt kavalleri i Schweiz Ni ser bergen i bakgrunden - det var länge sedan vi hadde trupper här !

Schweiz ridande kavalleri som faktiskt fanns ända fråm till 1972 då de upphörde för modernare truppslag. Idag har de en historisk ridande tropp som också har varit på besök här hos oss. Se deras länk:http://www.kavallerieschwadron.ch/

Skönt med lite galopper öl för man blir törstig när man turistar. Här Lars "Lasse" Åkesson med sambo Carina Mohlin.