Skånska Husartroppen i Lund

På denna sida kan du se inventarier som Lundatroppen fått genom tiderna antingen som present eller som troppen själv köpt in. Eftersom troppen inte har någon egen lokal finns troppens tillgångar ute hos medlemmar som har ansvar för förvaring av prylar och beklädnader.

Bilder kommer efterhand som vi hinner fota alla objekt med beskrivning. Ha tålamod !

Artilleristernas Husarpris en gåva till troppen

Samma fodersäck med nr K5 1912 nr 417 - en klenod i troppens samlingar

Fodersäck så hästen kunde ståendes utfodras med hö. M/00.

Manskapsmössa m/1860 som troppen har i olika storlekar. Används vid vanliga uppvisningar eller träningar. Det blåvita märket markerar vilken sqvadron som troppen tillhör nämligen Hoby Svq No 9. Sqvadronerna tillhör olika upptagningsområden för manskapssoldaterna d v s  vilken del av Skåne man kom ifrån.

Husarmössa med pompong i hästtagel. Troppen har flera sådana som används av medlemmar vid högtidliga uppvisningar typ nationaldagen, adventsvesper m.m. En något obevkväm mössa men fin till uniformen.

Ett handsmidet stångbett m/1890 som användes på kavallerihästarna när det begavs sig. En klenod som troppen innehar.

En Dragonofficer från Kungl. Skånska Dragonregementet i paraduniform (K6) en gåva till troppen.

En standarryttare från Kronprinsens husarregemente i Malmö, en gåva från Kronprinsens husartropp till Lundatroppens 30-års jubileum.

En Dragonryttare i full stridsutrustning till häst en gåva frånYstaddragonerna till Lundatroppens 30-års jubileum.

En husar som trumpetar i paraduniform modell äldre en gåva från Skånska Dragonregementet 16/4 1994

Minnesplakett från Kungliga Skånska Dragontroppen då husartroppen fyllde 20 år 1989.