Skånska Husartroppen i Lund

                                                                                        Gymnastik till häst !      Gymnastik övning                  

 

Ordförande :

Ulf Frisell 

070-590 54 28

ulf.frisell@frisellsadvokat.se

Troppchef:

Jonas Klasvik

0704-44 00 67

Troppens bankgiro:

867-9664

Medlemsavgift för 2017:

200 kr per person 

Synpunkter på denna sida kontakta:

ulf.frisell@frisellsadvokat.se

  

Lund