Skånska Husartroppen i Lund

Vägbeskrivning till uteritten finner du länkad här nedan. 

Vägbeskrivning till Uteritten

 


 

Skånska Husartroppen i Lund  måste tyvärr ställa in även uteritten på grund av för få anmälningar samt väntat dåligt väder idag lördag den 25 oktober. Det är tråkigt men vi i styrelsen tog beslutet i år att ställa in Hubertusjakten om det inte blev minst 40 betalande ryttare och det blev det inte. För erbjudandet av uteritten blev det tyvärr också för få anmälningar och dessutom med väntat dåligt väder är det inte svårt för oss att i år ställa in arrangemanget. Vi från Lundahusarerna tycker det är synd då vi i mer än 12 år haft denna ridning i stort med fantastiskt väder. Vi kommer nu i styrelsen inom Lundahusarerna att prata ihop oss inför nästa år och se hur vi skall fortsätta eller ändra i programmet för att det skall kunna leva vidare på något sätt. Titta på vår hemsida här så kommer Ni att få besked om vad som kommer att hända inför 2015. Väl möt i andra sammanhamng. 

Styrelsen

 

Vid mycket dåligt väder ställs uteritten in och detta meddelas senast fredags kväll här på vår hemsida. Vid inställd uteritt får alla som betalat in anmälan tillbaka sina pengar!

 

Uteritten kommer som vanligt att ridas på Revingehed.

Uteritten leds av en ryttare. Köryttare finns men vi har ingen följebil med släp i år.

 

Plats:            Inställt

Tid:               Inställt!

Klädsel:        Ryttarkläder. 

 

 

Anmälan sker via e-post till: jakt@lundahusarerna.nu samt bekräftande inbetalning till BANKGIRO: 867-9664 Anmälan är bindande!
Ange namn på ryttare, e-postadress, telefonnummer samt bankkonto/pg/bg!

De senare uppgifterna behövs för eventuell återbetalning av anmälninsavgiften vid inställd jakt

Glöm ej ange namn på ryttaren även vid betalning.

Om de fullständiga anmälningarna ( mail + inbetalning) är färre än 40 den 15/10 kommer jakten att ställas in. Anmälningsavgifterna kommer då att återbetalas.