Skånska Husartroppen i Lund

Höstminen 2016 ( Program och tider kan komma att ändras så kolla hemsidan regelbundet)

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 09.30 för uppvärmning !

 

Vid färre anmälda än 4 ryttare på träning ställs träningen in! Anmälan till Troppchef på sms 070-444 00 67 lördagen (senast kl. 18.00) innan träningen!

 

September 18 7 ryttare tränade och något flera till fikat samt styrelsemöte

Oktober 9 6 ryttare tränade och blev svettiga liksom hästarna

November 6 4 ryttare tränade

December 4 4 ryttare tränade och några till på fikat