Skånska Husartroppen i Lund

Vårterminen 2016 ( Program och tider kan komma att ändras så kolla hemsidan regelbundet)

Vi skall vara uppsuttna i sadeln kl. 09.30 för uppvärmning !

 

LCR sön 28 febr träning med 6 ryttare och några flera till fikat.

LCR sön 20 mars träning med 6 ryttare och några flera till fikat.

LCR sön 17 april träning med 8 ryttare och några flera till fikat.

LRC sön 15 maj träning med 7 ryttare och några flera till fikat.